Zvon / Zvonit


Zvoniti - bázeň
Zvonit slyšeti a toho se leknouti - nebezpečí ohně, k nějaké slavnosti slyšeti - smrt tvého drahého přítele
Zvony, slyšeti - budeš přítomen pohřbu, viděti - odvážné počínání, líti - přijdeš do opovržení