Zvěřina


Zvěřinu, míti - velká radost, jísti - dobrý stav tvých záležitostí, stříleti - mnoho veselostí užívati