Zuby / Zubař


Zub ztratiti - ztratiti drahého přítele, dostati jistotu o nějaké nejisté záležitosti
Zubní lékař - obelhán a obelstěn býti
Zuby, vypadat viděti zdravé - zdravým zle, tvrdé věřitele, nemocným uzdravení, když někomu jinému rostou - bohatství, rychle když rostou - své přání vyplněné spatřiti, pěkné, bílé míti - marnivost milovati, přes sebe rostlé míti - zmatek způsobiti, zlaté míti - všem dobře, stříbrné míti - bohatým ztráta, chudým užitek, cínové míti - posměch a hanba, přední ztratiti - něco zlého se dozvěděti, čistiti - brzká smrt
Zubů bolení míti - smutek, po němž následuje radost