Zrcadlo


Zrcadlo viděti - churavé tělo míti
před ním státi a oblékati se - k nějaké slavnosti jíti
se zlatým rámem viděti - do dobrého stavu přijíti
v něm se viděti - ztracen býti
před ním seděti - toužení po milovnících