Zpěv


Zpěv, slyšeti - neštěstí, zármutek, ptačí slyšeti - štěstí a radost
Zpívat, slyšeti - obdržíš zprávu od vzdálených přátel, slyšeti na poli - veselé živobytí vésti, v koupeli - ztráta hlasu