Zlato


Zlaté a stříbrné věci míti - lichotníky máš kolem sebe, ryby chytati - potíže v podnikání
Zlato, dělati - marné namáhání, najíti - štěstí, jísti - velké neštěstí, míti nepravé - štěstí a bohatství, na sobě nositi - větroplachost, ukrásti - vážnost ztratiti, ztratiti - úbytek majetku