Žízeň


Žízeň míti - truchlivost a nepokoj, když ji nemůžeš uhasiti - marná námaha v jiné věci, uhasiti - vyslyšení nějaké prosby
Žíznivému dát píti - vděčnost
Žíznivý ke studni přijíti a nemoci se napíti - protivenství, marná snaha