Žito


Žitné pole viděti - užitek, radost, klasy trhati - výhru míti
Žito do ruky bráti - neduživý býti, jísti - dobrá pověst jde o tobě, sám vázati - radost, řezati a vyschlé viděti - škodolibým býti, dostati - zisk