Žíla


Žíly viděti - duševní strach, viděti otevřít - tvoje mysl se zkormout, sobě otevříti nechati - budeš mít hádku