Žid


Žid - škoda
Židy, od nich nějakou službu míti - nenadálé veselí, štěstí, s nimi mluviti - ztratiti na vážnosti, vést s nimi obchod - ztráta dříve nabytého jmění