Ženit se


Ženichem býti - příjemnosti
Ženiti se - brzká nemoc nebo trudomyslnost