Žena


Ženu svou jinému oddati se viděti - zjinačení tvého stavu
Žena, když vidí svého muže s jinou - porodí dceru
Ženy, mnoho jich pohromadě viděti - ukřivdění
Ženu líbati - zisk, vzíti si - svár
Ženu krásnou viděti - jsi zamilovaný, se zrzavými vlasy - býti pronásledován, s dlouhými vlasy - štěstí a čest
Ženám lichotiti - od pochlebníků ošizen býti
Ženu těhotnou viděti - příjemná novina, svou manželku porodit viděti - zdar a štěstí, nahou viděti - marná žádost, zahanbení
Ženu starou viděti - neštěstí, sobě pojmouti - radostné shledání, míti hezkou - žárlivým býti, bíti - v nespokojenosti žíti, ženu těhotnou - odpuštění
Ženy, v jejich přízni býti - svár míti, když se muž promění v ženu nebo žena v muže - zasnoubení, modliti se viděti - velmi dobře, s černými nebo hnědými vlasy - nemoc aneb smrt
Ženy vidět nositi šaty - starost a neštěstí, viděti nebo v jejich společnosti býti - nevěrnost a klevety