Zemřelí / Duchové


Zemřelé viděti, kteří jsou ještě na živu - ztratíš rozepři, též zle, sebe jako zamřelého viděti - starosti a nouze