Železo


Železo kovati - svár a hádka, řeřavé viděti - horoucí láska, železem uhozen býti - velká starost, v železo se proměniti - bída a nouze