Zeď


Zeď, přes ni lézti - nesnáze přemoci, lásky dosáhnouti, rozbořiti - s někým se potýkati, vystavět viděti - pilnost a přičinlivost milovati, rozbourat viděti - neštěstí pro tebe a tvou rodinu
Zedníci - stesky, starost