Žebřík


Žebřík do okna viděti opřený - okraden nebo ošizen býti, sám tak postaviti - milostné setkání