Zbraně / Zbrojení


Zbraň, mnoho - nespokojenost, ve zbrani se cvičiti - k důstojnosti přijíti, míti pěknou - zamilovati se, nositi - honbu, myslivost milovati, s ní na hon jíti - nevěra
Zbrojení k válce viděti - zlé znamení
Zbrojnice - nepokoj