Zazdít


Zazdíti něco viděti - nějakou obživu ztratiti