Zámek


Zámek, viděti - jest dobře, do něj vejíti - vyplnění nadějí, hořet viděti - neštěstí pro jeho majitele, v pěkném zámku bydleti - příjemně budeš uvítán
Zámečníka viděti aneb s ním mluviti - sám se sebou býti nespokojen