Výstřel


Vystřelení z děla slyšeti - hrozící záhuba