Výskat


Výskati - špatná společnost, slyšeti - polepšení sebe samého