Vyhnanství


Vyhnanství, sám do něj jíti - odstranění všech překážek a štěstí, někoho jiného tam viděti jíti - slzy, mrzutost