Vůz


Vozík, do něho sedati - radost, štěstí
Vozy pěkné viděti - řízení se vzájemnými osobami, ve voze jeti - poctěn býti, vidět jeti rychle - muset odcestovat