Vůz


Vůz převrhnout se viděti - brzké neštěstí, s nákladem - dobrý zdar v obchodu, na vůz vylézati - opatrným býti, s mnoha koňmi viděti - své přání viděti splněné, překotit se viděti - ztráta jmění