Vůl


Voly, hlídati - radost, spolu se potýkati - láska, mír, od nich pronásledován býti - ošizení od služebníků, bez rohů - vítězství nad nepřáteli, míti - klid v duši, věrné přátele, tlusté viděti - brzké štěstí
Voly hubené viděti - hlad, drahota, zapřažené viděti - velmi dobře, když pijí - není dobře, trkající - nepřátelství