Vstávat


Vstávati, z postele - nemoc, ze židle - dobré poselství
Vstávati z mrtvých - budeš osvobozen od neštěstí