Vrch


Vrch, stojíš-li na něm - odstraníš všechny obtíže z cesty, je-li vrch vojskem obsazen - potká tě neštěstí, vstupuješ-li na vrchy a nemůžeš jíti dále - tvé předsevzetí jde zpět, sedíš-li u paty vrchu a hledíš nahoru - necháš příležitost bez užitku ujíti
Vrch viděti jak chrlí oheň - pro svou prchlivost přijdeš ke škodě, vstupuješ-li na něj - protivenství
Vrchy viděti, jsou-li na nich zelené stromy - naděje do budoucnosti, stojí-li na nich zámky - statečnost, stojí-li na nich rozvaliny - tvé předsevzetí se zastaví