Vrána


Vránu jednu viděti - výhru udělati
Vrány, chytati - smutek, nepokoj, viděti - smrt, na stromě viděti - shromáždění příbuzných, křičet slyšeti - zlé zprávy dostati