Vousy


Vousaté lidi - zlost
Vousy, máš-li zrzavé - falešné přátele, hezké a černé - zdraví, dlouhé - začneš dobrý obchod, šedivé - velký zármutek, u ženy viděti - mrzutost, vytrhané nebo oholené - ztratíš jmění a čest, nemáš-li žádné - čest a bohatství, vyškubati - neštěstí přibývá, tvé úmysly se rozplynou v nic
Vousy, když se o nich zdá mladému děvčeti že je má - brzká svatba, zdá-li se to vdané ženě - úmrtí muže nebo se od ní vzdálí, je-li těhotná - porodí chlapečka