Voda


Vodní hady viděti - pro nemocné uzdravení
Vodní ptáky viděti - do nebezpečí přijíti
Vodní vlny viděti - něco, v co jsi doufal, se ti pokazí
Vodotrysk viděti vyschlý - trápení, starost
Vodu, čistou viděti - čistotu milovati, píti - zámožnost, ve vodě se potopiti - velké utlačování snášeti, ve vodě choditi - z nějakého nebezpečí se vysvoboditi, ve vodě se koupati - práci obdržeti neb od nějakého obvinění se ospravedlniti
Vodu teplou píti - nemoc, vařící, jí se popáliti - neopatrnost, do vody skočiti - pronásledován býti, po vodě choditi - přemožení všech překážek
Vodu hučící slyšeti nebo viděti- neútrpného soudce míti
Vodu svěcenou - pobožnost, zdraví, kalnou - po trápení radosti se dočkati, ve vodě skákati - bída a trampoty
Vodu, jiné v ní koupati viděti - s nepřáteli se smířiti