Vlaštovka


Vlaštovčí hnízda, rozbourati - nepřejícím býti, viděti - štěstí pro ten dům kde nějaká jsou
Vlaštovky, v hnízdě viděti - nastávající radost, do domu létati - něco nového se dozvěděti, viděti - radostnou zprávu obdržeti, létat viděti - brzké ukončení toho, co jsi si přál, šveholit slyšeti - smíření v započaté rozepři, hnízda stavět na svém domě viděti - klidný život vésti, mláďata vidět krmiti - s láskou o svou rodinu pečovati, na podzim se shromažďovat viděti - se svou rodinou spokojeně živ býti, v houfech létat viděti - velké přátelství