Vlas


Vlásenkář - neštěstí, smutek
Vlasy, dobře učesané, míti nebo viděti - přátelství, krásné, černé míti - zdraví, zrzavé míti - oblíben býti, šedivé míti - starosti, sobě nechat stříhati - nepříjemné věci se zprostiti nebo ulehčení starostí, zamotané míti - hádky v rodině, česati - rozepře uspořádati, plésti - spolky zříditi, ztratiti - zlých časů se dožíti, po cizích vlasech sahati - do nouze přijíti, v puse míti - hrozná smrt, dlouhé a bílé viděti - znamená dobře, viděti na rukou růst - je zle, černé, krátké a kudrnaté viděti - zármutek a trampoty
Vlasy dobře učesané - budoucí štěstí, všelijak barevné - rozepře, trápení, má-li muž jako žena - budeš od ženy oklamán, muže bez vlasů viděti - opovržení a nedostatek, barviti - přetvařovati se, upraviti - mladým lidem svatba, ženatým nebo vdaným vážnost