Vítr


Větry slabé - dobře, silné - zrádné osoby okolo sebe míti
Vítr hučet slyšeti - protivenství