Víno


Vinárna, v ní býti - hloupé řeči mluviti
Vinné kmeny, sázeti - jiným radost učiniti, hrozny jísti, bílé - dobře, červené - zle, hrozny viděti krásné - vděčnost, řezati - nepředvídané rozloučení, darem dostati - známost učiniti
Vinný ocet - hádka, svár
Víno, jím se opíti - do hanby přijíti, píti - chudým zle, bohatým dobře, rozlíti - ztráta vážnosti, v láhvích najíti - šlechetnosti si vážiti
Vinohrad, v něm býti - veselost