Velikonoce


Velikonoce slaviti - smutek a zarmoucené dny míti
Velikonoční vajíčko darem dostati - vyznání lásky