Večeře


Večeře - těžký sen
Večeře Páně, jdeš-li k ní - štěstí a požehnání ve veškerém tvém počínání