Umrlčí (Mrtvou)


Umrlčí kosti viděti - různice, hádka
Umrlčí hlavu viděti - nějaké tajemství odkrýti
Umrlčí komoru ( márnici ) navštíviti aneb viděti - milovaného přítele ztratiti aneb nemocným býti