Uhlí


Uhelné doly viděti - sňatek s vdovou
Uhlí, viděti - utrhačnost, vzíti do ruky - škoda z nepozornosti