Uctivost


Uctivým, k někomu býti - poníženost, jiný k tobě - dobré uvítání