Učitel


Učitele vyučovat viděti - dobrý úsudek si o něčem udělati, učitelem býti - mnoho zlostí zažíti