Učení


Učence viděti - oklamán býti
Učení - něčeho nového se dočkati