Tulipán


Tulipány, trhati - lehkomyslné chování
v pokoji míti - do dobrých okolností se dostaneš
zalévati - nedůvtipné děvče milovati