Trh


Trh výroční, na něm býti - duševní trápení, starosti, viděti plný lidí - nové přátelství navázati, na něj sám jíti - dlouhá nemoc, na něm něco prodávati - dáti si záležet na novém postavení, na trhu býti - dar pro milé osoby, též velká ztráta