Tma


Tma, v ní býti - potřebuješ dobré rady, nemoc
pokojně a beze strachu v ní choditi - dobrý zdar ve tvém obchodu
přijíti ze tmy na světlo - budeš vysvobozen z nebezpečí