Teploměr


Teploměr pozorovati - pochybnosti o smyšlení milé osoby, viděti - dobrou pověst ztratiti