Tělo


Tělesné obcování s milenkou - vyplní se ti tvá vůle, štěstí, s manželkou - starost a bída
Tělnatost ztratiti - chudoba, bída, ztráta přátelství a lásky
Tělo velké a hezké míti - ve společnosti být rád vídán
Tělo své vlastní obnažiti - do hanby přijíti, jiného obnažiti - ke smyslnostem nakloněn býti, vlasy porostlé míti - surovost, umývati - úmrtí nebo čistota, sobě poraniti - do nouze přijíti