Těhotenství


Těhotná býti - bohatým starost a trampoty, chudým bohatství, svobodným ženění, ostatním nemoc
Těhotná býti a poroditi - všeobecně smrt, jen chudým a dluhy stísněným vysvobození z nouze
Těhotné viděti - pro manželé štěstí, všeobecně - do mrzutostí přijíti, trýznit viděti - do špatného postavení přijíti, vidět poroditi - od nějaké neřesti osvobozen býti, v bolestech viděti - vážnost svých spolubližních, od pronásledovatelů osvoboditi - dobré předsevzetí učiniti, s nimi se baviti - od velkých starostí osvobozen býti