Tanec


Tancovati, v krásném sále - náklonnost k veselostem, a přitom upadnouti - hrdému ponížení, s krásnou slečnou - žárlivost, s domácími - radost a bohatství, ve výšce - strach a nouze, na vodě - ztroskotání lodě, mezi cizími lidmi - smutek a trápení
Tanec viděti - velké mámení a nepokoj