Tabatěrka


Tabatěrka - výlohy
Tabatěrku, stříbrnou míti - dobré znamení, krásně malovanou viděti - mnoho radosti, s krásnou podobiznou viděti - příjemné přátelství, ztratiti - nesvornost sám se sebou