Svoboda


Svobodný stav - žalost, svobodným - stav manželský
Svobodným býti - radost